Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I.    Quy định bảo mật

1.    Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trong quá trình người dùng truy cập website đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian. 

Vina-Giầy thu thập thông tin người dùng thông qua các hoạt động đăng ký tài khoản, đặt hàng... trên website Vina-Giầy

  • Họ và tên

  • Số điện thoại

  • Email

  • Địa chỉ

  • Tuổi

  • Giới tính

Thông tin thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Xác nhận đơn hàng và gửi hàng khi khách đặt hàng qua website Vina-Giầy

  • Gửi email/sms thông báo đơn hàng và quá trình vận chuyển hàng

  • Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ xử lý các vấn đề khi khách hàng tương tác với website và sản phẩm

  • Gửi thông tin chương trình khuyến mãi/sự kiện đến người dùng

2.    Bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được Vina-Giầy bảo mật an toàn bằng công nghệ bảo mật SSL (Secure Sockets Layer)

3.    Chia sẻ thông tin

Vina-Giầy có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho người dùng và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Vina-Giầy. Vina-Giầy có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của người dùng vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của họ. Điều đó có ý nghĩa trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, như lệnh của tòa án . 

III.    Lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng, tin nhắn với khách hàng được Vina-Giầy lưu trữ và bảo mật. Vina-Giầy có biện pháp bảo mật thông tin để ngăn chặn việc truy cập và sử dụng thông tin khách hàng trái phép.

IV.    Sử dụng Cookie

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung trên website Vina-Giầy, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

- Các chi tiết về cách khách hàng truy cập website Vina-Giầy

- Địa chỉ giao thức Internet.

- Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

IV.    Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy bạn nên cập nhật chính sách bảo mật Vina-Giầy thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của chúng tôi để người dùng nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiết lộ nó, nếu có.

Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0938660180

Website: www.vinagiay,vn

Fanpage: www.facebook.com/giaynamgiaynuvinagiay

Hệ thống cửa hàng: www.vinagiay.vn/storelocator