Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Vina-Giầy 73 Lê Duẩn

Địa chỉ: 73 Lê Duẩn, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 0905130111

Email: [email protected]

Thông tin chi tiết: 73 Lê Duẩn, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Xem danh sách cửa hàng

Tìm đường

  • A
  • A
  • A
  • A

Giờ mở cửa

Chủ nhật:Đóng cửa
Thứ hai:Đóng cửa
Thứ ba:Đóng cửa
Thứ tư:Đóng cửa
Thứ năm:Đóng cửa
Thứ sáu:Đóng cửa
Thứ bảy:Đóng cửa