Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Vina-Giầy 190 Cầu Đất Hải Phòng

Địa chỉ: 190 Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 0974529408

Email: [email protected]

Thông tin chi tiết: 190 Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng

Xem danh sách cửa hàng

Tìm đường

  • A
  • A
  • A
  • A

Giờ mở cửa

Chủ nhật:Đóng cửa
Thứ hai:Đóng cửa
Thứ ba:Đóng cửa
Thứ tư:Đóng cửa
Thứ năm:Đóng cửa
Thứ sáu:Đóng cửa
Thứ bảy:Đóng cửa