Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng: Vina-Giầy 180 Lý Chính Thắng

Địa chỉ: 180 -182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3 Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 3 9310982

Email: [email protected]

Thông tin chi tiết: 180 -182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Xem danh sách cửa hàng

Tìm đường

  • A
  • A
  • A
  • A

Giờ mở cửa

Chủ nhật:07:30 - 22:00
Thứ hai:07:30 - 22:00
Thứ ba:07:30 - 22:00
Thứ tư:07:30 - 22:00
Thứ năm:07:30 - 22:00
Thứ sáu:07:30 - 22:00
Thứ bảy:07:30 - 22:00