Hầu hết chúng ta đều sử dụng cách buộc giày sneaker theo kiểu buộc bắt chéo truyền thống. Bạn cảm thấy nhàm chán với kiểu buộc này? Vậy, hãy cùng Vina-Giầy tìm hiểu các kiểu buộc dây giày sneaker vừa sáng tạo, cá tính vừa phù hợp với đặc điểm nhé.

1.Mắt cáo
Xỏ từ dưới xỏ lên:

    Xỏ 2 đầu dây vào 2 lỗ thứ nhất.
    Xỏ 2 đầu dây chéo xuống cách 2 lỗ, sau đó xỏ tiếp vào lỗ kế cùng dãy.
    Xỏ chéo ngược lên vào lỗ thứ 2, tiếp tục xỏ vào lỗ 3 cùng dãy, xỏ chéo xuống lỗ cuối cùng.
    Thắt nơ.

2.Cái thang
Cách làm như sau:

    Luồn dây vào 2 lỗ thứ nhất từ dưới lên.
    Xỏ tiếp xuống lỗ thứ 2 cùng hàng.
    Bắt ngang qua lại, nhưng luồn dưới sợi dây giữa 2 lỗ trước đó, đâm xuống lỗ thứ 3.
    Xỏ như vậy cho đến lỗ cuối cùng.
    Thắt nơ.

3.Răng cưa
Kiểu thắt dây giày này bắt đầu bằng cách:

    Xỏ dây từ dưới lên vào hai lỗ thứ nhất.
    Xỏ sợi dây màu đỏ từ dưới lên vào lỗ thứ 2 cùng dãy, tiếp theo xỏ ngang, xỏ chéo cách 1 lỗ từ dưới lên, 2 lần.
    Xỏ sợi màu xanh tương tự như  dây màu đỏ.
    Cuối cùng là thắt nơ.

4.Ridding Bow
Xỏ dây theo sự chỉ dẫn của mũi tên:

    Xỏ 2 đầu dây vào 2 lỗ đầu tiên.
    Sợi màu đỏ xỏ chéo, sau đó xỏ ngang (2 lần).
    Sợi màu xanh xỏ chéo xuống lỗ cuối, rồi xỏ ngang, xỏ chéo (2 lần).
    Thắt nơ ở hàng thứ tư (2 đầu dây gặp nhau).

5.Double Back

    Đầu tiên, xỏ dây màu đỏ theo hướng mũi tên.
    Sau đó, xỏ chéo dây cách 1 hàng (2 lần), xỏ lên lỗ 1, xỏ chéo dây cách 1 hàng (2 lần), xỏ ngang.
     Xỏ dây màu xanh tương tự màu đỏ.
    Thắt nơ.

6.Vòng lặp trở lại
Xỏ dây theo hướng từ dưới lên:

    Xỏ 2 đầu dây vào hai lỗ thứ nhất.
    Vòng chéo 2 dây qua nhau và lần lượt xỏ vào các lỗ tiếp theo cho đến khi gặp lỗ cuối cùng.
    Cột thắt nơ.

7.Hidden knot
Xỏ dây theo mũi tên:

    Xỏ 2 đầu dây vào 2 lỗ thứ nhất.
    Xỏ đồng thời dây màu đỏ vào lỗ 2 và dây màu xanh vào lỗ 3 sau đó xỏ ngang.
    Tiếp tục xỏ như hình.
    Cột lại, giấu nút thắt vào trong.

8.Dây kéo

    Xỏ 2 đầu dây như mũi tên vào 2 lỗ thứ nhất.
    Luồn 2 đầu dây xuống dưới sợi dây ngang, xỏ vào lỗ 2.
     Xỏ chéo dây qua lại và làm như hình.
    Cột thắt nơ.

9.Đan nong mốt
Dùng 2 sợi dây khác màu (đỏ, xanh):

    Sợi đỏ xỏ ngang như hình.
    Sợi xanh xỏ dọc, theo kiểu đan nong mốt như hình.
    Giấu dây vào bên trong.

10.Xương cá

    Xỏ 2 đầu theo mũi tên chỉ vào 2 lỗ thứ nhất.
    Xỏ chéo như hình để tạo thành chữ X.
    Cột thắt lại để giấu nút thắt vào trong (giống như hình).

Lưu ý: Vị trí bắt đầu được minh họa bằng dấu mũi tên. Và cũng là thứ tự của lỗ thứ nhất được đề cập trong các kiểu thắt dây giày này nằm ở dưới cùng.