Vào mỗi buổi sáng, khi bạn bước ra ngoài làm việc, bạn sẽ phải cân nhắc và lựa chọn rất nhiều thứ. Và giày sẽ là một trong những lựa chọn quan trọng để bắt đầu một ngày mới. Vì đôi giày sẽ là bạn đồng hành của chúng ta cả ngày. Vậy bạn sẽ chọn một đôi giày như thế nào? Gợi ý hoàn hảo chính là giày sneaker.

Read more »