Nguyên tắc chung của người Việt trong đời sống & ăn mặc vốn vận hành theo quy luật “Mùa nào thì thức ấy”,cả trong chọn giày dép cũng vậy. Vào những mùa khác nhau, người ta sẽ chọn cho mình đôi giày với “chức năng” phù hợp với thời tiết & hoạt động của mùa đấy

Read more »