Hầu hết chúng ta đều sử dụng cách buộc giày sneaker theo kiểu buộc bắt chéo truyền thống. Bạn cảm thấy nhàm chán với kiểu buộc này?

Read more »